Sunum Detayı

Speaker

MUZAFFER ADAK

ÖZEL ELİT GENÇLER KOLEJİ

Engelsiz Bir Dünya, Teknoloji İle Hayal Değil

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar normal gelişim gösteren çocuklar gibi birçok alanda eğitim teknolojilerinden yaralanma hakkına sahiptirler. Örgün eğitimde teknoloji ile gelişen ve öğretim sürecini takip etmeyi kolaylaştıran birçok program ve uygulama gelişmektedir. Ancak özel eğitim alanında yaygın olarak kullanılan bir program yoktur. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin uzun ve kısa süreli belleği etkin şekilde kullanmada problemleri vardır. Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için, öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından destekleyici olmaktadır. Eğitim teknolojilerinde birçok uygulama özellikle otizmli çocuklar olmak üzere, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarda dikkat sürelerinin ve motivasyonlarının artmasına, motor becerilerinin gelişmesinde akademik becerilerinin kazandırılmasında, problem davranışlarının azalmasında, sosyal becerilerinin gelişmesinde, yaratıcılıklarının artmasında, oyun becerilerinin kazandırılmasında ve boş zamanlarının değerlendirilmesinde büyük fırsatlar sağlamaktadır. Sunumumuzda normal gelişim gösteren çocuklar için hazırlanmış ve tarafımızdan özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için uyarlanmış Web 2.0 ve tablet uygulamalarından örnekler sunacağım.

SAAT: 11:00
Kat: K blok-6.kat Sınıf: 7

Ders Alanı: Genel Eğitim - Disiplinler Arası
SEVİYE: 1-4 Sınıflar,5-8 Sınıflar,