Sunum Detayı

Speaker

PINAR ÇELİKAY

GELECEK OKULLARI

Speaker

HAMİDE SABAH

GELECEK OKULLARI

Kitabım Elimde, Formum Cebimde!

Bu uygulamaya 1. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreci tamamlandıktan sonra, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak üzere öğretmen takipli okuma formu uygulamasıyla başlatılmıştır. Uygulama sürecinde takip formlarının A4 çıktıları üzerinden süreç yürütülürken sistemin istendik seviyede ilerlemediği görüşü üzerine, okuma takip sistemini dijital forma taşıyarak hem öğrencilere daha zevkli bir hale getirilmesi planlanmış hem de velilerin de sürece daha aktif ve kolay katılımları sağlanmıştır. Bu uygulama 2. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 96 öğrencinin uygulama öncesi düzenli okuma yapan öğrenci sayısı 64 iken uygulama sonrası 90'a ulaşmıştır. Evde 20 dakika olarak belirlenen okuma çalışmalarının birçok öğrenci tarafından 20 dakika ile sınırlı kalmayıp 45 dk civarına yaklaştığı gözlemlenmiştir. Bu durum öğrencilerinin okuma motivasyonlarını arttırmıştır.

SAAT: 14:00
Kat: K blok-5.kat Sınıf: 6

Ders Alanı: Genel Eğitim - Disiplinler Arası
SEVİYE: 1-4 Sınıflar,