Sunum Detayı

Speaker

GÖKÇE YILDIZ

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI

Speaker

SEDAT ÖZDEMİR

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI

SPACE 4D ve QR Kodlar ile Arttırılmış Gerçekliğin Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesine Uygulanması

ORTAÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİMİNE YAKLAŞIMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ve ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK SPACE 4D VE QR KODLAR İLE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ, UZAY BİMECESİNE UYGULANMASI AMAÇ: İlerleyen teknoloji çağında bilinçli telefon kullanımı algısı oluşturularak astronomi konularına tüm öğrencilerin ve sınıfın dikkatini çekmek. Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi, gerçeklik temelli olarak çalışan ve bilgisayar teknolojileri yardımı sayesinde sanal bir açıda kullanıcılarına gerçek dünya ile sanal dünya ortamlarını tek bir noktada birleştirebilmesidir. Arttırılmış gerçeklik ile uygulamalar oluşturulurken; oluşturulan ses, görüntü, yazılar ve görsel efektler gerçek dünya deneyimini birebir yansıtacak şekilde yapılandırılır. Bu sayede kullanıcılar sanal motifleri bulunduğu gerçek dünya ortamında canlandırabilir. Bu bağlamda bizler de projemizi gerçekleştirirken sınıflarda astronomi konularına merak duyan öğrenciler dışında tüm sınıfın sürece dâhil olmasını, ilgilerinin artmasını ve teknolojinin bilinçli kullanılmasını hedefledik. Uzay konuları öğrenciler için çok soyut kalıyordu bunun somut bir boyut kazanmasını ve bu süreçte öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini amaç belirleyerek teknolojik boyutun sürece dâhil edildiği bir oyun tasarladık. Öğrencilere Space4D, QR Kodlar vb. uygulamalar ile neler planlanacağını ve görülebileceğini gösterdik. Space 4D özellikle 7.sınıf müfredatındaki uzay bağlantılarına uygun neredeyse tüm aygıtları örneklendiriyordu. QR Kodlar şifreli görünümü ile öğrencilerde merak duygusu ortaya çıkardı. Bu uygulamaların dışında SkyView uygulaması ile yolda yürürken bile uzaya yolculuk yapabileceklerini aktardık. Hayal gücünden öteye giderek somutlandırma sağlayan yapay zekâ ile günlük hayatta bilinçli bir teknoloji kullanımını gerçekleştirebileceklerini göstermiş olduk. Oyunu planlarken amacımız teorik bilgiyi SPACE-4D ile görselleştirmeyi, QR Kodlar kullanılarak da karşısına çıkacak soruyu daha çok merak etmesini sağlamaktı. Öğrencilerde telefonun sadece sosyal medya vb. amaçlar için kullanılmadığını bunların dışında da birçok uygulamanın okul müfredatlarına yönelik çalışmalar içerdiğini bunları günlük hayatta da kullanabileceklerinin algısını oluşturmaktı. Öğrencilerimize Space 4D ve QR Kod dışında da uygulamalar önererek gündüz ve gece gök cisimlerini inceleyebileceklerine dair bilgilendirme de bulunduk. Öğrencilerimizde uygulama ile öğrenen ve uygulamasız öğrenen sınıfları ayırdık ön test ve son test uygulayarak telefon uygulamalarının öğrenme ortamına katkısını gözlemledik. Test sonucunda öğrencilerden uygulama yapılan sınıflarda öğrenmenin daha iyi sağlandığını ve daha kalıcı olduğunu analiz etmiş bulunduk. Kısaca oyunumuzu özetlemek gerekirse; Oyun 4 basamaktan oluşuyordu. QR Kod kullanarak kodların arkasında sorular hazırladık çocuklar kodları okutarak soruları açtı ve okudu grup arkadaşı cevap verdikten sonra konu ile ilgili görsel taratılarak Space-4D ile ekrana yansıtıldı ve böylelikle çocuklar soruların cevaplarını çok boyutluluk katarak gördükleri için daha iyi öğrenmiş oldular. Eğlenerek ders işlediler hatta kâğıtları eve götürüp öğrendiklerini aileleri ile de paylaşmak istediler. Oyunumuzun uygulama taramaları yapılarak daha farklı ünitelere katılabileceğini ve böylelikle teknolojinin faydalarını rahatça görebileceğimizi düşünüyoruz.

SAAT: 10:00
Kat: K blok-7.kat Sınıf: 7

Ders Alanı: Fen Bilgisi
SEVİYE: 5-8 Sınıflar,