Sunum Detayı

Speaker

ARZU SEYREK

VEZİRKÖPRÜ ÖĞÜRLÜ İLKOKULU

İlkokulda STEM Etkinlikleri

Sınıf ortamında proje tabanlı öğrenme modeli ve 5E öğrenme modeli ile yapılmış olan STEM çalışması örneklerinin katılımcılara gösterilerek, bu çalışmaların öğrencilerin mühendislik tasarım sürecini öğrenmesinde, sorumluluk duygusunu geliştirmede, öğrencilerde ekip ruhu oluşturmada, iletişim ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmede, merak duygusu uyandırmada, ilgi alanlarını artırmada, yaratıcı yönlerini ön plana çıkartmadaki etkilerini onlara aktarmak ve katılımcılarla bu konu üzerine fikir alış-verişi yapmak.

SAAT: 15:00
Kat: E blok-2.kat Sınıf: 3

Ders Alanı: Genel Eğitim - Disiplinler Arası
SEVİYE: 1-4 Sınıflar,