Sunum Detayı

Speaker

ERCAN ALTUĞ YILMAZ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Speaker

MONA AYKUL

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Yapay Zeka Çağında 'Eğitimde Oyunlaştırma'da Yapılan Hatalardan Kaçınma Rehberi'

Artık makinelerin öğrenmeye ve Jenga oynamaya başladığı bir çağda her kural, her rozet ve her puanı 'oyunlaştırma' olarak adlandırmak ne kadar doğrudur? Hızla gelişen teknolojik yeniliklere ayak uydurmak için Oyunlaştırmanın temel kavramlarını, motivasyona ve öğrenmeye etkisini, sınıf ortamı içinde uygulamalarını daha yakından tanımak için bakış açımızı bazen değiştirmek gerek. Henüz literatüre yeni giriş yapmış olan Oyunlaştırma kavramını sınıfta, çağımızın ihtiyaçlarına uygun olarak, uygulamak ve anlamak için katılımcılarla bu sunumda Eğitimde Oyunlaştırma denilince yapılan hatalardan yola çıkarak yapay zeka çağına uygun olarak bir Oyunlaştırma rehberi üzerine bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Bu seminerde Eğitimde Oyunlaştırma'da en sık yapılan 10 hatayı ele alıp, eğitimciler için bir yol haritası sunulacaktır.

SAAT: 12:00
Kat: K blok-4.kat Sınıf: 3

Ders Alanı: Genel Eğitim - Disiplinler Arası
SEVİYE: Tüm Sınıflar,