Sunum Detayı

Speaker

AYÇA BALCI

KÜLTÜR KOLEJİ ORTAOKULU

Speaker

MELİZ TÜRKMEN

KÜLTÜR KOLEJİ ORTAOKULU

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, görüntülerin, verilerin ve diğer içeriklerin gerçek dünyaya eklenerek sanal gerçeklik ve gerçek dünya elementlerinin aynı ortamda birlikte yer aldığı bir teknolojidir.Arttırılmış gerçeklik uygulamaları günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Savunma, tıp, ticaret ve eğlence bu alanlara örnek olarak verilebilir. Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte ders içerisinde kullanılan materyaller oldukça artmıştır. Eğitim ortamlarında da arttırılmış gerçeklik uygulamaları örnekleri kullanılmaya başlamıştır. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında görsel nesnelerin 3 boyutlu kullanılması öğrencilerin ilgisini çekebilmektedir. Bu uygulamalar öğrenciyi motive eder ve konular üzerinde farklı bakış açıları kazandırır. Özellikle fen öğretiminde kullanılan bu uygulamalar öğrencilerin oldukça dikkatini çekmektedir. Bu durumda öğrencileri öğretim sürecinde pasif konumdan aktif konuma geçmelerini sağlamaktadır. Özellik fen derslerinde birçok konuda teknoloji uygulamaları ders anlatımında önemli rol oynamaktadır. Artırılmış gerçeklik, günümüzün en popüler konularından biridir. Fen bilimleri alanında oldukça yoğun olan ve öğrencilerin anlamakta zorluk çektiği soyut kavramlar konusunda artırılmış gerçekliğin rolü büyüktür. Artırılmış gerçeklik, kullanılan öğrenme ortamlarının öğrenme motivasyonunu ve etkililiğini artırabileceğini ileri sürmektedir. Fen Bilimleri dersi günlük hayatımızda çok fazla yer edinmesine rağmen, en çok zorluk çekilen derslerin başında gelmektedir. Derse ayrılan zamanın az, öğretilecek kavramların fazla olması fen öğretiminde birtakım zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenle ders öğretiminde çeşitli materyallerden yararlanmak ve artırılşmış gerceklik kullanımının yaygın hale getirilmesi hem dersi kavrama kolaylığı sağlar hem derse ayrılan zaman içerisinde daha verimli etkin bir ders işleme ortamı oluşturur.

SAAT: 14:00
Kat: K blok-7.kat Sınıf: 3

Ders Alanı: Fen Bilgisi
SEVİYE: 5-8 Sınıflar,