Sunum Detayı

Speaker

İLKAY ALP

FAZİLET EĞİTİM KURUMLARI

Dijital Kuşağı Anlayabilmek

Gelişen teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanarak büyüyen günümüz öğrencileri, kendilerinden önceki kuşaklara göre davranış, sosyal, kültürel ve eğitim yönünden çok önemli farklılıklara sahiptirler. Dijital yerlilikten, Dijital bilgeliğe uzanan yolda bu kuşak değişimine devam edecektir. Yeni kuşağı anlayabilmemiz, bu öğrencilere etkili bir eğitim sağlayabilmemiz ve bu yeni nesilin ihtiyacı olan değerleri tespit edebilmemiz için günümüz öğrencilerin özelliklerinin neler olduğunu ve hangi davranışları sergilediklerini, önceliklerin neler olduğunu bilinmesi gerekmektedir (Şahin, M. C. 2009,s.155). Bu araştırmanın amacı gelişen teknolojinin etkisiyle öğrencilerdeki davranış, tutum ve değerlerindeki değişimlerin neler olduğunun öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir.

SAAT: 12:00
Kat: K blok-5.kat Sınıf: 3

Ders Alanı: Sosyoloji
SEVİYE: Tüm Sınıflar,