Sunum Detayı

Speaker

ADNAN AKYÜZ

EREĞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Speaker

BERRU SAĞIR

MERİH ŞUĞLE ORTAOKULU

Fizik Eğitiminde GeoGebra Kullanımı

Fizik konularının anlaşılmasında ve problem çözümünde iyi bir matematik işlem becerisine ve alt yapıya ihtiyaç vardır. Çözülen fizik sorularında elde edilen matematiksel ifadelerin doğru yorumlanması ve analiz edilmesi doğru sonuca ulaşmak için oldukça önemlidir. Görselleştirme soyut kavramların öğretiminde önemli bir yöntemdir. Bu yolla öğrencinin zihinsel bağımsızlığını ve yaratıcılığını geliştirmek, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirmek mümkün olur. Fizik dersinde çoğu kez karşımıza çıkan matematiksel kavramların öğretilmesinde bilgisayar ortamında görselleştirme oldukça önemlidir. Bu sayede bilgisayar ortamının hızından yararlanarak fizik problemleri çözme becerileri, işlemsel metotlarla problem çözme becerileri geliştirilebilir ve deneme-yanılma yönteminin daha az zaman kaybı yaşanarak verimli bir şekilde uygulanması sağlanabilir. Soyut ve kompleks ifadelerin daha anlaşılır hale gelmesi için grafik yöntemini kullanmak oldukça etkili bir yöntemdir. Fizik ve matematik birlikte ilerleyen ve gelişen, birbirini tamamlayan kopmaz bağlarla bağlı iki temel bilimdir. GeoGebra, eğitimin her seviyesinde tablo, grafik, istatistik, cebiri kolay bir şekilde kullanıma sunan dinamik bir matematik yazılımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan GeoGebra’nın öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması matematiğin ve bilimin daha iyi anlaşılması için vazgeçilmez bir adım olacaktır. Açık kaynaklı, dinamik ve ücretsiz bir yazılım olan GeoGebra yazılımı ile lise müfredatında yer alan birçok konu kazanımlarına uygun uygulamalar yapılabilmekte, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin etkileri nesne üzerinde canlı olarak görülebilmekte, serbest cisim diyagramları aktif değişkenler yardımıyla anında görüntülenebilmektedir. Fizik derslerinde GeoGebra kullanımı, 2017 fizik öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar başlığı altında vurgulanan, "Sınıf düzeyi, öğrencilerin ilgi, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri gibi unsurları göz önünde bulundurarak kazanımlarla tutarlı olacak şekilde öğretim materyalleri yapılandırmalı ve kullanmalıdırlar." ifadesine uygun bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede; fizik derslerinde yaptığımız GeoGebra uygulamaları ile konuyla ilgili tüm değişkenleri ele alarak fizik problemlerini gerçek sınıf ortamında, etkileşimli tahta yardımıyla bilgisayarın hızından yararlanarak çözme, hızlı ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturma amaçlı yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum yapacağız.

SAAT: 14:00
Kat: K blok-4.kat Sınıf: 7

Ders Alanı: Fizik
SEVİYE: 9-12 Sınıflar,